שלום

Shalom    

Hello, Goodbye (also means peace)

 

סליחה

Slicha                                            

Excuse me (or sorry)

סבבה

Sababa     

Great (slang)

בבקשה

B'vakasha                                                Please, your welcome

תודה רבה

Toda  Raba                                                  Thank you very much

מגניב

Magniv                                               

Cool

?יש מזגן

Yesh Mazgan?                                              

Is there air conditioning?

?כמה זה עולה

Kamma ze oleh?                           

How much does it cost? 

?איפה השרותים

Eifo hasherutim?                           

Where is the restroom? 

? אפשר תפריט בבקשה

Efshar tafrit b'vakasha?                           

Can I please have a menu? 

? אפשר להזמין

Efshar lehazmin?                           

Can I order? 

? אפשר חשבון

Efshar Cheshbon?                           

Can I have the bill? 

חבל על הזמן

Haval al hazman                                        It's really worth it (slang for describing anything great that you really enjoyed).

 

***The direct translation of Haval al a hazman doesn't make any sense, so to avoid confusion the context of the expression is listed instead.***

תפעיל את המונה בבקשה

Tafeel et hamonei b'vakasha                        Please use the meter (in a taxi)       

מונית שרות

Monit Sherut                                             

Shared taxi (mini buses that operate 24hrs in Tel Aviv on limited routes and between cities)

? ...איך מגיעים ל

Ech magiim le...?                           

How do you get to...? 

      

Hebrew phrases

Israel - final copy SMALL .jpeg

© 2018-2021 Israel: The Sites & Sights                   

© Copyrighted Content
Join our Community

 All Rights Reserved